Czy jesteś Zbawiony?

                                                                                         Witaj!
                                                                      Chciałbym zadać Ci pytanie;
                                                                      -CZY JESTEŚ ZBAWIONY?
Nie pytam czy chodzisz do kościoła,ani jak wiele dobrych uczynków spełniasz.Nie pytam Cie czy obchodzisz świeta i dzielisz sie opłatkiem.Pytam czy jesteś Zbawiony,czyli uratowany z własnych grzechów?
                Jakbyś dziś umarł i stanął przed Bogiem to poszedłbyś do piekła czy do nieba?
Może nigdy sie nad tym nie zastanawiałeś dokąd zaprowadzi Cie Twoje życie i to jak w nim postepowałeś,ale może to jest dobra chwila żebyś zastanowił sie nad tym….
Bo widzisz do nieba pójdą tylko ludzie zbawieni,a cała reszta znajdzie sie w miejscu wiecznego potepienia,czyli w piekle.
W Biblii napisane jest że wszyscy jesteśmy grzesznikami (rzym 3,23 ,,Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, ) i nie zasługujemy na zbawienie ani też nie możemy zapracować na nie swoimi uczynkami!(ef.2,8-9  Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga,nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.”).
                                                          Bóg który jest świety i nie wpuści do nieba grzesznika!
Miedzy człowiekiem a Bogiem jest przepaść z powodu grzechu i nic nie możemy sami zrobić aby sie zbawić i trafić do nieba…
                                                                                      Ale jest nadzieja!!!
Jezus Chrystus przyszedł na ten świat aby złożyć siebie w ofierze za grzechy tego świata i umrzeć na krzyżu abyś mógł być zbawiony,czyli odkupiony ze swoich wszystkich grzechów! (rzym 3,24 a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie.).
Bóg tak okazał swoją miłość do nas że złożył w okupie za twoje grzechy swojego Syna Jezusa abyś mógł zostać uratowany ze swoich wszystkich grzechów! (rzym 5,6-9  Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych.Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu.)
Wiec,jeśli już wiesz że grzech oddziela Cie od Boga to upamietaj sie i zwróć sie do Jezusa w modlitwie aby darował Ci wszystkie grzechy które popełniłeś.
Bóg dał pewność w swoim Słowie (1jana 1,9 Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.) że jeśli wyznajemy swoje grzechy to on nas z nich oczyści krwią Jezusa i zostaniemy zbawieni.
                                                                                              Czytaj Biblie!
                                                                                             Naśladuj Jezusa !
                                               Uczyń go Panem swojego życia a bedziesz zbawiony!
,,I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem,     pan-jezusdanego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” Dzieje apostolskie 4,12